સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
નિક્કેઈ 225 (Dec 2) 27747.68 -478.40 -1.69%
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Dec 2) 3267.07 -25.66 -0.78%
હેંગસેંગ (Dec 2) 18625.40 -111.04 -0.59%
US
ડાઓ જોન્સ (Dec 01) 34395.01 194.76
નાશ્ડાક (Dec 01) 11482.45 14.45
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (Dec 2) 27747.68 478.40
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Dec 2) 3267.07 25.66
હેંગસેંગ (Dec 2) 18625.40 111.04
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (Dec 2) 14970.68 42.12
કોસ્પી (Dec 2) 2440.30 39.54
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (Dec 2) 3154.64 10.83
યુરોપ
FTSE (Dec 1) 7558.49 14.56
CAC (Dec 1) 6753.97 15.42
ડેક્સ (Dec 1) 14490.30 93.26

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

HDFC Securities એ સૂચવ્યા 5 સ્મૉલકેપ સ્ટૉક, જે તમને શૉર્ટ ટર્મમાં કરાવશે જોરદાર કમાણી

09:55- Trade Spotlight: ગુરૂવારે આ શેરોએ દેખાડી જોરદાર તેજી, જાણો આગળ તેમાં ખરીદી, વેચાણ કે હોલ્ડ કરવુ 

Crompton Greaves માં પણ કાલે જોરદાર એક્શન જોવાને મળ્યુ હતુ. આ શેર કાલે 2 ટકાના વધારાની સાથે 370.8 ના સ્તર પર બંધ થયા હતા.

09:22- Market live Update: સેન્સેક્સ 400 અંક તૂટ્યો, નિફ્ટી 18700ની આસપાસ, પાવર, આઈટી, ઑટો શેર લપસ્યા 

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ઘરેલુ બજાર ઘટાડાની સાથે ખૂલ્યા છે. નિફ્ટી 18760 ની નીચે છે અને સેન્સેક્સ 63047 પર છે.


કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 5 ડિસેમ્બર
53337.00  (0.19%)
ચાંદી - 5 ડિસેમ્બર
64005.00  (0.16%)
ક્રુડ ઓઈલ - 19 ડિસેમ્બર
6620.00  (0.79%)
કુદરતી ગેસ - 27 ડિસેમ્બર
543.60  (2.02%)
એલ્યુમિનિયમ - 30 ડિસેમ્બર
211.95  (0.40%)
કોપર - 30 ડિસેમ્બર
691.15  (0.06%)
નિકેલ - 30 ડિસેમ્બર
0.00  (100.00%)
લેડ - 30 ડિસેમ્બર
184.75  (0.08%)
જીંક - 30 ડિસેમ્બર
272.25  (0.44%)

8:00am

9:00am

10:00am

11:00am

11:30am

12:30pm

1:00pm

1:30pm

2:00pm

2:30pm

4:00pm

4:30pm

5:00pm

5:30pm

6:00pm

7:00pm

8:00pm

તમારા પૈસા

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (D) રેન્ક 1
7.8 -8.2 17.2
યુટીઆઇ ઇક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 1
7.8 -8.2 17.2
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
8.3 -7.4 18.1
યૂટીઆઇ ઈક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
8.3 -7.4 18.1
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
16.8 13.3 18.9
જેએમ મલ્ટી સ્ટ્રેટેજી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
16.8 13.3 18.9
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(D) રેન્ક 1
16.4 12.4 18.0
જેએમ મલ્ટી સ્ટેટરજી ફંડ(G) રેન્ક 1
16.4 12.4 18.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (B) રેન્ક 1
11.1 4.7 18.4
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (D) રેન્ક 1
11.1 4.7 18.4
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ (G) રેન્ક 1
11.1 4.7 18.4
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (B) રેન્ક 1
11.9 6.1 20.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
11.9 6.1 20.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ડિવર્સીફાઇડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
11.9 6.1 20.0
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (ડી) રેન્ક 1
9.4 -1.1 12.6
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ (જી) રેન્ક 1
9.4 -1.1 12.6
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
10.0 -- 13.9
એક્સિસ ઈક્વિટી ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
10.0 -- 13.9
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (D) રેન્ક 1
12.9 8.6 15.5
જેએમ ઇક્વાલીટી ફંડ (G) રેન્ક 1
12.9 8.6 15.5
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
13.4 9.4 16.6
જેએમ ઇક્વિટી ફંડ-ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
13.4 9.4 16.6
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (D) રેન્ક 1
11.4 6.5 17.3
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ (G) રેન્ક 1
11.4 6.5 17.3
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
12.2 8.1 19.1
કેનેરા રોબેકો લાર્જ કેપ+ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
12.2 8.1 19.1
JM Equity Fund (AD) રેન્ક 1
12.9 8.6 14.2
JM Equity Fund (HD) રેન્ક 1
12.9 8.6 15.5
JM Equity Fund (MD) રેન્ક 1
12.9 8.6 15.5
JM Equity Fund (QD) રેન્ક 1
12.9 8.6 15.5
JM Equity Fund -Direct (AD) રેન્ક 1
13.4 9.4 16.6
JM Equity Fund -Direct (HD) રેન્ક 1
13.4 9.4 16.6
JM Equity Fund -Direct (MD) રેન્ક 1
13.4 9.4 16.6
JM Equity Fund -Direct (QD) રેન્ક 1
13.4 9.4 16.6
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (ડી) રેન્ક 1
8.1 -8.8 11.3
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ફંડ (જી) રેન્ક 1
8.1 -8.8 11.3
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (ડી) રેન્ક 1
8.5 -8.0 12.3
એક્સિસ લોન્ગ ટર્મ ઈક્વિટી - ડાયરેક્ટ (જી) રેન્ક 1
8.5 -8.0 12.3
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
16.0 5.9 25.3
બીઓઆઇ ટેક્સ એડવાન્ટેજ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
16.0 5.9 25.3
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (D) રેન્ક 1
15.3 4.6 23.9
બીઓઆઇ એક્સા ટેક્સ એડવાન્ટેજ - આરપી (G) રેન્ક 1
15.3 4.6 23.9
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (D) રેન્ક 1
12.6 6.4 21.6
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર (G) રેન્ક 1
12.6 6.4 21.6
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
13.4 7.9 23.0
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી ટેક્સ સેવર - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
13.4 7.9 23.0
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - DP (G) રેન્ક 1
13.0 14.3 25.6
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (D) રેન્ક 1
-- -- --
Parag Parikh Tax Saver Fund - RP (G) રેન્ક 1
12.2 12.8 24.0
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મેસેજ બોર્ડ

સૌથી વધારે ચર્ચાયેલા સ્ટોક અહિંયા જુઓ
વેબ પર CNBC Television 18નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNBC AWAAZનું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNN IBN નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર IBN 7 નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ

ટૂલ્સ

પોર્ટફોલિયો
ટેકનીકલ ચાર્ટ
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

ક્મોડિટી લાઇવ